بطری تخت کرم پمپی - آناهیتا پلاست زمرد

بطری تخت کرم پمپی

ارتفاع:                165/61  میلیمتر           

قطر دهانه:        28 میلیمتر
وزن:                31 میلیمتر                     

حجم :              300 سی سی

بطری تخت کرم پمپی