بطری همیشک بلند - آناهیتا پلاست زمرد

بطری همیشک بلند

ارتفاع:             147/32 میلی متر                                         

 قطردهانه:      50 میلیمتر

عرض :           58 میلی متر

وزن :              28 گرم

حجم :            300 سی سی

بطری همیشک بلند

    کد کالا :