درب بطری آب معدنی - آناهیتا پلاست زمرد

درب بطری آب معدنی

ارتفاع:              26/73 میلی متر                                   

 قطر دهانه:       28 میلی متر

وزن:                 3.5 گرم

درب بطری آب معدنی

   کد کالا :