درب بیضی - آناهیتا پلاست زمرد

درب بیضی

ارتفاع:25/41 میلیمتر           طول درب:58/25 میلیمتر           عرض درب:36/78 میلیمتر           قطر دهانه:24/68 میلیمتر           وزن:9 گرم

درب بیضی

کد کالا=12243