درب سه تیکه پایه شربتی - آناهیتا پلاست زمرد

درب سه تیکه پایه شربتی

ارتفاع:           38/72 میلیمتر                                               

قطر دهانه:       28میلیمتر                                               

وزن :              3.2 گرم

درب سه تیکه پایه شربتی

کد کالا:    12213