درب طرح اپیک - آناهیتا پلاست زمرد

درب طرح اپیک

ارتفاع:                   28/79 میلی متر     

طول درب:              86/11  میلی متر           

عرض درب:             44/96  میلی متر 

قطر دهانه:             26  میلی متر   

درب طرح اپیک

کد کالا : 12251