درب طرح خروسی - آناهیتا پلاست زمرد

درب طرح خروسی

ارتفاع:                    31/11 میلیمتر                                 

 قطردهانه:              27/32میلیمتر   

وزن:                       4.45 گرم             

درب طرح خروسی

کد کالا: 12160