درب طرح گل کوچک - آناهیتا پلاست زمرد

درب طرح گل کوچک

قطردهانه خارجی:             45/12 میلیمتر                                        

قطر دهانه داخلی:             35/50 میلیمتر                          

ارتفاع:                              44/64 میلیمتر 

وزن:                                 10.3 گرم

درب طرح گل کوچک

کد کالا : 12226