درب فیلیپ تاپ دهانه 24 جدید - آناهیتا پلاست زمرد

درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۴ جدید

ارتفاع:              16/70 میلیمتر                               

قطر دهانه:       24 میلیمتر                         

وزن:                3/40گرم

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 جدید

کد کالا : 12009