درب وازلین - آناهیتا پلاست زمرد

درب وازلین

ارتفاع:                       17/51 میلیمتر         

طول دهانه درب:           57/97 میلیمتر         

 عرض دهانه درب:         39/72 میلیمتر           

وزن :                          6 گرم

درب وازلین

کد کالا  :12081