درب پیمانه ای - آناهیتا پلاست زمرد

درب پیمانه ای

ارتفاع:                46/23 میلیمتر         
قطر خارجی:        44/43میلیمتر                             

قطر داخلی:         35/61میلیمتر     

وزن :                 13.5 گرم   

درب پیمانه ای

   کد کالا  : 12050