درب کرم - آناهیتا پلاست زمرد

درب کرم

ارتفاع:                   13/02میلیمتر     

 قطرداخلی دهانه:   82/37  میلیمتر             

قطر خارجی:            84/78میلیمتر             

وزن :                     8 گرم

درب کرم

کد کالا : 12132