پایه درب نمک پاش - آناهیتا پلاست زمرد

پایه درب نمک پاش

ارتفاع:                  14/12 میلی متر                           

قطر دهانه:             36/45 میلی متر 

وزن :                    2.5 گرم        

پایه درب نمک پاش

     کد کالا   :   12292