پایه درب پلمپدار - آناهیتا پلاست زمرد

پایه درب پلمپدار

ارتفاع:36/44                                       قطردهانه:28

پایه درب پلمپدار