کفی کرم کریستال - آناهیتا پلاست زمرد

کفی کرم کریستال

ارتفاع:28/91 میلی متر                 

عرض:62/26 میلی متر                 

قطردهانه:50  میلی متر                   

 وزن:41 گرم               

حجم : 15 سی سی

کفی کرم کریستال

  کد کالا