کفی کرم 200 گرمی - آناهیتا پلاست زمرد

کفی کرم ۲۰۰ گرمی

ارتفاع:44/49 میلی متر                                   

عرض:82/22 میلی متر                       

قطردهانه:82/88میلی متر       

وزن:14 گرم       

حجم :200 سی سی        

کفی کرم 200 گرمی

   کد کالا=12274