بطری سس بزرگ   - آناهیتا پلاست زمرد

بطری سس بزرگ  

ارتفاع:             184/88  میلی متر                      

عرض:             72/04  میلی متر                       

قطر دهانه:       41/12   میلی متر 

حجم :             900 سی سی  

بطری سس بزرگ

    کد کالا : 11077